8. Мързелът (флегмата). Разновидност на Аутсайдера, но с известни предимства. Обикновено на М. му се спестяват излишните усилия (така и така той си е такъв) и затова доста неща му се прощават. Затова и в групата няма повече от един М. – колективът трудно би го издържал. Възможно е съчетание с ролята на Шута, но в този случай той не представлява опозиция на Лидера. Така или иначе М. често пъти си създава в колектива идеални условия за живуркане.

9. Интелектуалецът. Независима и трудна за изпълнение роля. И. обикновено държи винаги да е на висотата на положението, но в същото време иска да е автономен от колектива. С това той представлява опозиция  както на Лидера, така и на всеки един член. Едновременно с това наличието на И. говори за толерантност в групата. Изградилият себе си Аутсайдер най-често се превръща в И.. В по-принизения си вариант И. бива възприеман от останалите като Всезнайкото, Професора, Умника. При съвпад с Генератора на идеи колективът добива по-голяма задружност и сплотеност.

10. Авантюристът. Донякъде спорна и непостоянна роля, припокриваща се с Генератора на идеи и Спортиста. Основни черти – хазартен тип, търсещ предизвикателствата и увличащ другите. По принцип А. е индивидуалист, с което съставлява известна опозиция на Интелектуалеца. А. рядко се домогва до лидерския пост, но ако това стане има опасност колективът да започне да се рои, тъй като А. има склонност да си създава силна опозиция.

11. “Майка Тереза”. Силна и отговорна роля, характерна изключително за момичета. Човек, който се грижи за нуждаещите се и приема дори непосилните чужди ангажименти за свои. Наличието на такава роля говори за нарасналото качество на колектива, който вече е способен да се справя със собствените си проблеми. Често пъти “М.” е опозиция на Красавицата. При съвпада им обаче, претенциите на “М.” за лидерство, които и така не са малки, нарастват значително. Ако “М.” стане лидер, в колектива зацарува мир и разбирателство, но за сметка на динамиката и креативността.

12. Късметлията (кадемлията). Общо взето, една доста рядко поемана роля. Безспорен фаворит на групата, чиито авторитет прилича на този на Красавеца. К. почти винаги е скрит подгласник на Лидера, до чието мнение последният винаги се допитва. При лошо стечение на обстоятелствата обаче колективът често е склонен да наказва К. като го разжалва в Шут или дори в Аутсайдер. Затова и положението на К. е нестабилно, поради което рядко някой се решава да стане такъв, дори и да има късмет в нещо