Добре дошли в блога „Хлапета”! Тук ще намерите полезна информация за деца, възпитание, образование, частни детски градини и училища. Ценно е да знаеш! Danybon
RSS

четвъртък, 2 юни 2011 г.

Прием в СМГ след 4 клас

Подобна тема

СМГ
Софийската математическа гимназия публикува съобщение за приема след 4 клас.
График на дейностите по провеждане на математическотосъстезание „Откриване на млади таланти” и прием на ученици в5 – ти  клас на Софийска математическа гимназия

1.Математическо състезание „Откриване на млади таланти” – провеждане на25.06.2011 г.


2.Записване за състезанието от 06.06.2011 г до 21.06.20101г    в стая №2. от 8.00  до 17.00ч.

3. Изготвяне на рейтинг от предвидените в Наредба № 1 на директора на СМГ за прием в 5-ти клас състезания .
4.Съставяне на задачите и размножаване на материалите на 24.06.2011г. от 22.00 часа
5.Проверка на работите до  03.07.2011 г. включително.
6.Обявяване на резултатите и награждаване на първенците на 04.07.2011 г. от 10.00 часа в сградата на СМГ
7.Показване работите на родителите на участниците в състезанието на 05 и 06 юли 2011г.
8.Класиране на кандидатите за прием в 5-ти клас на СМГ за учебната 2011/2012 година на 07.07.2011г.
9.Записване на новите ученици на 08,11и 12 юли 2011г. 
Състезанието  се провежда със съдействието на Съюза на математиците в България.
Записването на новоприетите ученици  се извършва със свидетелство за завършен начален етап на образование - оригинал.

Излязоха и резултатите от пробните изпити (тренировки):


А тук можете да проверите какви са резултатите на децата от 4-те балообразуващи математически състезания за прием в СМГ след 4 клас:
Софийски математически турнир (www.rio-sofia-grad.com) 
Европейско Кенгуру (www.math.bas.bg) 
Математически турнир „Черноризец Храбър” (www.math.bas.bg) 
Областен кръг на олимпиадата по математика (www.rio-sofia-grad.com). 
При забелязани грешки в имената и неточности родителите могат да подадат заявление в стая №1 в СМГ за отстраняването им (срокът обаче е бил 30 май).

Ето и самата наредба, с която се определя приемът след 4 клас

НАРЕДБА № 1
ОТ 13. 09. 2010 г.
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ
В V. КЛАС В СМГ „Паисий Хилендарски”

Чл. 1. С тази наредба се определят редът и условията за приемане на ученици в пети  клас на СМГ.

Чл. 2. В пети клас се приемат четири паралелки по 28 ученици (общо 112 ученици) съответно-три паралелки с изучаване на английски език и една паралелка с изучаване на руски език.
Чл. 3. Учениците се приемат чрез проверка на способностите им. Проверката на способностите се осъществява въз основа на резултатите от участието им в математически състезания, проведени на територията на гр. София:
1. Състезание „Черноризец Храбър” – 01 ноември
2. Софийски математически турнир – 23 октомври
3. Състезание „Европейско кенгуру” – областен кръг
4. Областен кръг на олимпиадата по математика – 12 март
5. Математическо състезание на СМГ „Откриване на млади таланти” – 25 юни.
Регламентът на състезанията от 1 до 4 може да се намери на сайтовете на организаторите – за първото – http://www.math.bas.bg/ch /; за второто – РИО; третото – МОМН; четвъртото –РИО на МОМН. Регламентът на петото състезание включва тест, носещ 25 точки и две задачи за описване, носещи 20 точки.
Чл. 4. Ученици класирани на първо място на следните математически състезания: Зимни математически празници, Пролетен турнир в гр. Шумен, Пролетно състезание гр. Ямбол и Национален кръг на математическо състезание “Европейско Кенгуру”се приемат и ако не са участвали в изброените в чл. 3 състезания.
Тези ученици заявяват желание за прием в СМГ чрез заявление до директора на училището в срок до 30 май.
Чл. 5. Класирането се извършва по следния начин: сумират се точките от изброените в чл. 3 състезания, като се вземат  по 1/10 от първите три състезания + 1/3 от четвъртото състезание и 2 пъти точките от петото състезание. Класирането се извършва по низходящ ред. Когато ученици са получили еднакъв брой точки и един от тях се класира, останалите се приемат над плана.
Чл. 6. Над утвърдения брой ученици по чл.2 се приемат близнаци, когато близнаците са се представили успешно на изброените в чл. 3 състезания.
Чл. 7. Учениците се записват в пети клас  на СМГ със следните документи:
1. Заявление до директора на гимназията
2. Оригинал на удостоверението за завършен четвърти клас.
Чл. 8. Директорът на СМГ със заповед определя:
а) организацията на дейностите по приема на учениците;
б) графика на дейностите по приема на учениците.


източник: СМГ1 коментара:

Анонимен каза...

Тази година е 2013. Колко от учениците участващи в ``Откриване на млади таланти`` ще бъдат приемани в СМГ-то?

Публикуване на коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...